BOEL-prøven

I nogle kommuner har man fortsat BOEL-prøven, men det er vidst efterhånden langt fra alle. BOEL står for “Blik Orienteret Efter Lyd” og er en screeningsmetode, hvor man ser på barnet, dets evne til at have kontakt, styre sin motorik, vælge fokus og man observerer barnets opmærksomhed til høre, føle og synssansen. Og så er den bedre kendt som babyeksamen. I vores kommune er BOEL-prøven en del af sundhedsplejerskens sidste besøg omkring 8 måneders alderen. Og allerede for 14 dage siden var vi nået til den del!  Gitte, vores sundhedsplejerske, var forsinket, da hun skulle komme, og med erfaring fra Noams BOEL prøve og hvor træt han var, valgte vi, at Theo hurtigt kunne få en powernap, idet han allerede...

Theo 2 måneder

Theo fyldte i går allerede 2 måneder, og der er simpelthen sket så meget den seneste måned.  Aktiviteter: I den første månedsstatus nævnte jeg, at Theo havde trillet fra mave til ryg, men at vi var overbeviste om, at det blot var mere held end forstand. Han gjorde det et par gange yderligere, og da han var 5 uger gammel, gjorde han det en aften 7 gange i streg. 7 gange kan vist ikke være et uheld, og han fortsætter dagligt, når vi lægger ham på maven. Aktivitetstæppet er nu fundet frem, men det er først de sidste par dage, at han egentlig har gidet det. Nu smiler og pludrer han til gengæld løs, når han ser Lamaze blæksprutten, som...

Held i uheld

Jeg har vidst aldrig fået fortalt, at vores dagplejer har ferie i den her uge? Det lagde op til en del bekymringer under graviditeten, fordi vi jo ikke anede, hvor gammel Theo ville være, og hvordan Noam ville tage den her store omvæltning ved at blive storebror. Noam har nemlig aldrig prøvet at være i gæstedagpleje.  Det har været rigtig vigtigt for os at fastholde så meget af hans hverdag som muligt, så vi var helt enige om, at han ikke skulle starte ud med at være i gæstedagpleje nu. Derfor snakkede Heine med sit studie, som viste kæmpe forståelse og gav ham en uges ekstra barsel, så både han og Noam er hjemme hos mig og Theo i den...

1. sundhedsplejerske besøg

Som noget nyt har man i Silkeborg valgt, at alle nybagte forældre, der forlader barselsafsnittet indenfor 48 timer, skal have et besøg af sundhedsplejersken 4 dage efter fødslen, hvor der bl.a. foretages en kontrolvejning. Vi blev derfor ringet op fredag, da Heine hentede mig og Theo om, at der ville komme en sundhedsplejerske forbi ved 10-tiden om lørdagen. Man kan sige, at det var ret heldigt timet, for lige efter hæleprøven på barselsafsnittet fik vi vejet Theo, som faktisk havde tabt sig hele 10,8 % af fødselsvægten. Det er naturligvis alt for meget, men der var ingen, der kunne forstå det, og han blev derfor vejet på forskellige vægte op til flere gange, men resultatet var det samme. Flere jordemødre...

Baby eksamen

Mange steder er man gået fra Boel prøven som en del af besparelserne, men i vores kommune har man fastholdt prøven, fordi en del af de noget ældre sundhedsplejersker er meget glade for den. Det fortalte vores sundhedsplejerske i går, da hun var forbi til det aller sidste besøg. Hun fortalte også, at den i vores kommune igen er under debat, fordi der er så mange delte meninger omkring den. Boel står på Blik Orienteret Efter Lyd og er en screeningsmetode, hvor man ser på barnet, dets evne til at have kontakt, styre sin motorik, vælge fokus og man observerer barnets opmærksomhed til høre, føle og synssansen. Til testen havde sundhedsplejersken redskaber med, som hun kort fortalte om og bagefter...